Meer over ons weten? Bel 06 4626 1774 of mail naar info@myxt.nl

Máxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum

De uitdaging_

Het ziekenhuis? 24 specialismen, een opleidingsfunctie, ondersteunende afdelingen, 3.000 medewerkers op twee locaties. Het Máxima Medisch Centrum (MMC) stelt ons voor uitdagingen.

De doelgroepen? Die laten zich makkelijk omschrijven: iedereen, van onbevruchte eicel tot laatste levensfase.

De puzzel voor ons? Koppel al die poliklinieken, ziekten en aandoeningen, (dag)opnamen, en behandelingen, aan de informatiebehoefte van iedereen?  Deze puzzel is proces waar we al jaren aan werken en waarin we samen met het webteam van het MMC steeds een stap verder zetten.

Bezoek de websites

De oplossing_

We hebben een platform ontwikkeld waarin ieder specialisme een eigen website beheerd. Zij zijn immers de experts en kennen de informatiebehoefte van hun patiënten. Om al die informatie te koppelen en toegankelijk te maken hebben we een portal ontwikkeld.

We hebben een strikte scheiding gemaakt tussen content, vormgeving en techniek. Dit biedt de mogelijkheid om de websites in een continue proces steeds verder te ontwikkelen en verbeteren.

Onze bijdrage gaat of het hele proces: concept, ontwerp, technische realisatie en training en support.

We willen patiënten via de website ondersteunen zodat ze zich kunnen voorbereiden op een bezoek of behandeling.